BIM-EG08-Y1X-H1341

Mô tả: Cảm biến tiệm cận BIM-EG08-Y1X-H1341
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng do lỗi kĩ thuật
Xuất xứ: Turck
Ngày đăng: 08-04-2016

Chi tiết sản phẩm

TURCK VIỆT NAM - CTY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN

Công Ty Cổ Phần Điện Tự Động Hóa Lập Nhân  - Đại diện độc quyền cảm biến Turck tại Việt Nam. 

Là Đại lý chính thức và độc quyền Cảm biến Turck tại Việt Nam.. Công Ty Cổ Phần Điện Tự Động Hóa Lập Nhân  - Đại lý duy nhất cung cấp CO & CQ (Chứng nhận xuất xứ và Chứng nhận chất lượng) từ cục thương mại Đức cho quý khách hàng.

Liên hệ: Nguyễn Quốc Trị  

Email: marketing@lapnhanjs.com

ĐT: 0908 277 073  

Website: http://lapnhanjs.com/vn/

LAP NHAN JOIN-STOCK COMPANY
Head Quarter: No.838 Nguyen Duy Street, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Postal add:
 Block A2.01-04 Hoang Anh An Tien Building, No.187A Le Van Luong Strt, Nha Be Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: (84) 8 6262 8755                                      Fax: (84) 8 6262 8716

Cảm Biến Turck - Sensor Turck 

#turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors #turck distributors

Turck Viet Nam - Đại Lý Turck - Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam

#Turck Viet Nam - #Đại Lý Turck - #Đại Diện Độc Quyền Turck Việt Nam - #Nhà Phân Phối Turck tại Việt Nam